O nás

Kto je Breco s.r.o.

Firma Breco s.r.o. je registrovaný sociálny podnik. Poskytujeme vhodné pracovné príležitosti a sprievodnú sociálnu asistenciu ľuďom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením.

Kúpou našich výrobkov pomáhate ľuďom v núdzi. Zisk je v plnej miere použitý na sociálnu a charitatívnu službu. Zriaďovateľom sociálneho podniku je občianske združenie Pokoj a dobro – pomoc núdznym. To okrem iného organizovalo presídlenie a integráciu asýrskych kresťanov, ktorí boli  prenasledovaní Islamským štátom.

„Práca je každodenným vyjadrením lásky“ (Ján Pavol II.)

Oznámenie o konaní volieb do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Breco s. r. o.

Vedenie spoločnosti Breco s. r. o., ako registrovaný sociálny podnik oznamuje všetkým zainteresovaným osobám, že dňa 11.06.2021, o 9:30 sa uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku.

Poradný výbor môže byť zložený zo zamestnancov sociálneho podniku a občanov obce, v ktorej je zriadená prevádzka registrovaného sociálneho podniku. Nominácie na kandidátnu listinu člena poradného výboru posielajte mailom na info@breco.sk alebo písomne na adresu Breco s. r. o., Kalvária 3, 949 01  Nitra najneskôr do 5.6.2021 do 12:00.

DOKUMENTY ku voľbám na stiahnutie: