VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zadávateľ zákazky: Breco s.r.o.

Názov zákazky: Výroba a potlač ekologických tašiek a obalov

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie stroja na výrobu tašiek podľa technických požiadaviek. UZ zvárací stroj určený na výrobu tašiek a obalov zo syntetických textílií, ktorý umožňuje paralelný zvar (potrebné sú teda dve sonotródy) v nastaviteľnej šírke podľa parametrov.

Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

Podrobný popis predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok, ako aj súťažné podklady nájdete pod textom v plne editovateľných formátoch.

Lehota na predkladanie ponúk: do 15.11.2021, 15:00 hod.   

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Príloha 1: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Príloha 2: NÁVRH CENOVEJ PONUKY - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Príloha 3: SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záznam z prieskumu trhu

Zadávateľ zákazky: Breco s.r.o.

Predmet zákazky: Stroj na výrobu tašiek

Názov zákazky: Výroba a potlač ekologických tašiek a obalov

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU - stroj na výrobu tašiek

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zadávateľ zákazky: Breco s.r.o.

Názov zákazky: Výroba a potlač ekologických tašiek a obalov

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie 3D tlačiarne zostavenej z troch častí:

  1. Samotná 3D tlačiareň s technológiou FDM/FFF, vhodná na tlač štandardných filamentov.
  2. Špeciálna prídavná hlava na tlač materiálov s nízkou aj vysokou viskozitou ako sú atramenty, farby, pasty a podobne. Je ju možné integrovať do 3D tlačiarne.
  3. Dávkovacie príslušenstvo k tlačovej hlave na tlač viskóznych materiálov a rôznych druhov pasty.

Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

Podrobný popis predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok, ako aj súťažné podklady nájdete pod textom v plne editovateľných formátoch.

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2021, 12:00 hod.   

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Príloha 1: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Príloha 2: NÁVRH CENOVEJ PONUKY - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Príloha 3: SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záznam z prieskumu trhu

Zadávateľ zákazky: Breco s.r.o.

Predmet zákazky: 3D tlačiareň

Názov zákazky: Výroba a potlač ekologických tašiek a obalov

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU - 3D tlačiareň

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zadávateľ zákazky: Breco s.r.o.

Názov zákazky: Výroba a potlač ekologických tašiek a obalov

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie transferovej termolisovej zostavy – veľkoformátového tepelného lisu s pracovnou doskou min. 80 x 100 cm s ohrievanou platňou ovládanou  automatickým pneumatickým systémom pomocou robustného a odolného pneumatického valca, so spodnou výsuvnou časťou, ktorý pracuje v zostave s transferovou tlačiarňou s podávaním papiera v rolkách o šírke minimálne 44”.

Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

Podrobný popis predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok, ako aj súťažné podklady nájdete pod textom v plne editovateľných formátoch.

Lehota na predkladanie ponúk: do 03.12.2021, 12:00 hod.   

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Príloha 1: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Príloha 2: NÁVRH CENOVEJ PONUKY - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Príloha 3: SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záznam z prieskumu trhu

Zadávateľ zákazky: Breco s.r.o.

Predmet zákazky: Termolis

Názov zákazky: Výroba a potlač ekologických tašiek a obalov

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU - termolis