O nás

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][stm_info_box]

Kto je Breco s.r.o.

Firma Breco s.r.o. je registrovaný sociálny podnik, ktorý má za cieľ vytvárať pracovné prostredie pre pracovnú a sociálnu inklúziu ťažko zamestnateľných osôb, ako sú napríklad cudzinci bez jazykových zručností, matky po dlhodobej materskej dovolenke, dlhodobo nezamestnané osoby, osoby pred dôchodkovým vekom, postihnuté osoby alebo osoby inak znevýhodnené na trhu práce, ktoré nenadobudli, alebo stratili pracovné zručnosti.

V našom registrovanom sociálnom podniku sme sa zaviazali 100 % zisku po zdanení socializovať.  Zriaďovateľom sociálneho podniku je občianske združenie Pokoj a dobro – pomoc núdznym. To okrem iného organizovalo presídlenie a integráciu asýrskych kresťanov, ktorí boli  prenasledovaní Islamským štátom.

NAŠA PONUKA:
– rezanie laserom
– ultrazvukové zváranie netkaných textílii
– výroba tašiek, obalov
– sublimačná potlač polyesterových textílii
– výroba rohoží
– výroba modelárskych hmôt

„Práca je každodenným vyjadrením lásky“ (Ján Pavol II.)

[/stm_info_box][vc_empty_space height=”8px”][vc_empty_space height=”8px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Základné dokumenty

Zakladateľom a jediným spoločníkom zakladanej spoločnosti s ručením obmedzeným je Pokoj a dobro – pomoc utečencom. Štatút registrovaného sociálneho podniku – integračného získala spoločnosť 29.marca 2021.

Zakladateľská listina
Zakladateľská listina nová – zmena názvu zakladateľa
Osvedčenie o priznaní štatútu
Výročná správa 2021
[/vc_column_text][vc_column_text]

Inzerujeme

POŽIADAVKA.SK
Nájdete nás aj na www.poziadavka.sk

123 DOPYT.SK
Nájdete nás aj na www.123dopyt.sk[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Oznámenie o konaní volieb

Vedenie spoločnosti Breco s. r. o., ako registrovaný sociálny podnik oznamuje všetkým zainteresovaným osobám, že dňa 11.06.2021, o 9:30 sa uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku.

Poradný výbor môže byť zložený zo zamestnancov sociálneho podniku a občanov obce, v ktorej je zriadená prevádzka registrovaného sociálneho podniku. Nominácie na kandidátnu listinu člena poradného výboru posielajte mailom na info@breco.sk alebo písomne na adresu Breco s. r. o., Kalvária 3, 949 01  Nitra najneskôr do 5.6.2021 do 12:00.

DOKUMENTY ku voľbám na stiahnutie:

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”8px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Verejné obstarávanie

Vedenie spoločnosti Breco s. r. o., ako registrovaný sociálny podnik oznamuje všetkým zainteresovaným osobám, že bolo vyhlásené verejné obstarávanie.

Podrobný popis predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok, ako aj súťažné podklady nájdete TU.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][stm_info_box]

Projekt Pracovná inklúzia

Občianske združenie Pokoj a dobro – pomoc núdznym ako zriaďovateľ podniku Breco s.r.o., registrovaný sociálny podnik sa zapojilo s projektom Pracovná inklúzia do súťaže o získanie grantu z Nitrianskej komunitnej nadácie v programe Klub darcov, v ktorej bolo úspešné.

Cieľom projektu bolo vytvoriť priaznivé prostredie pre pracovnú a sociálnu inklúziu súčasných i potenciálnych zamestnancov nášho sociálneho podniku.

Projekt pracovnej inklúzie nám pomohol rozbehnúť aktivity vedúce k pracovnému uplatneniu zraniteľných a znevýhodnených skupín ľudí na slovenskom trhu práce. Účastníkov projektu sme oboznámili s jednotlivými druhmi pracovno-právnych vzťahov, pracovnými procesmi a s terminológiou v slovenskom pracovnom prostredí, napomohli sme im získať základné počítačové a administratívne zručnosti, ktoré im uľahčia uplatniteľnosť na trhu práce.

Realizácia projektu prebiehala v priestoroch registrovaného sociálneho podniku Breco. Pre účastníkov to bola skvelá príležitosť pre osobný rast, čo malo za následok zvýšenie sebadôvery. Takto sa účastníci stávajú zaujímavejší pre ďalší pracovný trh.

[/stm_info_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_gallery images=”3787,3788,3790″][/vc_column][/vc_row]