O nás

Registrovaný sociálny podnik

Naše hodnoty

“Každá práca je dôstojná,” Martin Luther King, Jr.

Feature Box Image

Náš príbeh

Je jednoduchý. Začal ako prirodzené rozvinutie aktivít občianskeho združenia Pokoj a dobro – pomoc núdznym. To je zriaďovateľom a jediným majiteľom nášho sociálneho podniku. Sme presvedčení, že aj osoby znevýhodnené na trhu práce si zaslúžia šancu dôstojne žiť. To je naša cieľová skupina. Začínali takmer z ničoho, ako klasická garážová firma. Mali sme predstavu, že našich zamestnancov uživia najmä jednoduché ručné práce. Boli to bolestivé začiatky. Dnes sme už inde. Postupne sme si zadovážili moderné technológie, s ktorými môžeme obstáť aj v náročných trhových podmienkach. Stále sme si však vedomí, že najväčším bohatstvom sú ľudia a poslanie, ktoré nám bolo zverené.
Feature Box Image

Naše poslanie

“Práca je každodenným vyjadrením lásky.” (Ján Pavol II.) V službe zraniteľným osobám sa snažíme uvádzať do života práve tieto slová.
Feature Box Image

Naše princípy

Pri našej činnosti máme vždy na zreteli sociálnu zodpovednosť a ekologickú udržateľnosť. Naše produkty sú vyrábané s použitím prírodných a recyklovateľných materiálov a výrobný proces je navrhnutý tak, aby minimalizoval vplyv na životné prostredie. Okrem toho sa angažujeme v sociálnych iniciatívach a podporujeme rôzne dobročinné projekty. Pracujeme s presvedčením, že ekonomická činnosť môže prispievať k lepšiemu svetu.
Výrobný program

Textilné riešenia pre reklamu, priemysel a byt

Feature Box Image

Pogumované a impregnované textílie

Textílie impregnujeme termoplastickými látkami buď na báze bezftalátového PVC alebo vodných disperzií.
Feature Box Image

Ekologické tašky a vrecia

Ekologické tašky a vrecia sú vyrábané z textílií, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.
Feature Box Image

Vlajky zástavy a bannery

Vyrábame vlajky, zástavy, koruhvy a štandardy pre štátne inštitúcie, mestá a obce, armádu, športové kluby a súkromný sektor.
Feature Box Image

Vyrezávané a gravírované produkty

Laserové vyrezávanie a gravírovanie umožňuje vytvárať rôzne tvary a vzory na dreve, plaste a niektorých ďalších materiáloch.
Feature Box Image

Hmoty na modelovanie

Ekologické hmoty na modelovanie modulit a polywood pre profesionálne aj amatérske použitie.